Bestyrelsen

Den siddende bestyrelse 2019:

Ønsker du som medlem noget taget op i bestyrelsen er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, men hvis det skal behandles på et bestyrelsesmøde skal det følges op med en mail eller på anden måde skriftligt, så det er nemmere at videregive det til den øvrige bestyrelse.
 

Bestyrelsen

Merete Pedersen
Marianne Eriksen
Susan Chamberlain
Mariann Fredriksen
Berit Guldbrand

Formand
Merete Pedersen

20672909
merete@gefiber.dk