Nørkleaftener

Vi holder nørkleaften hver anden tirsdag (i lige uger) fra kl 19 til ca 21.30 på Søbakkeskolen, Skolebakken 41, Handest, 8990 Fårup.

Nørkleafterne bruges til nørklerier på egne projekter, socialt samvær, udveksling af ideer, at søge hjælp hos hinanden, prale af sine nyeste frembringelser eller anskaffelser, kaffedrikning og i enkelte tilfælde småkurser primært med gruppens egne medlemmer som undervisere.

Man kommer og går som man selv synes og har selv ansvaret for hvad man vil lave.

Sommerafslutning med fællesspisning afholdes sædvanligvis sidste nørkleaften inden Skt. Hans.

Juli og august måneder holdes fri.

Juleafslutning med fællesspisning og pakkespil afholdes sædvanligvis sidste nørkleaften inden vinter solhverv.

Generalforsamlingen lægges normalt på en nørkleaften i  marts.