Vikingegrupper i Hobro

Hobro og omegn rummer utroligt mange uafhængige vikingerellaterede grupper/foreninger og navnet Fyrkat er ikke uden grund vældig populært

Det medfører ind imellem at vi bliver forvekslet med hinanden og derfor vil vi her forsøge at liste de forskellige og måske skabe et overblik over forskellighederne.


En del mennesker er medlemmer af flere grupper. Dette hjælper selvfølgelig ikke til at holde grupperne adskildt fra hinanden, men vi har ikke oplevet at medlemmerne i de forskellige grupper selv har svært ved at skældne.

Hvis din vikingeforening i Hobro ikke er med på denne liste eller hvis vi har misforstået noget vedrørende din forening, så kontakt os og vi vil sørge for at rette i listen.


Vikingecenter Fyrkat

er ikke en forening, men et museum under Nordjyllands museum bestående af Fyrkatborgen og Vikingegården (i daglig tale Fyrkatgården).
Fyrkatborgen er beliggende ved Fyrkat Møllegård. Den er rekonstrueret med markering af ringvoldene, markering af stolpehuller i 3/4 af grundplanet (det sidste 1/4 er endnu ikke udgravet) og udenfår volden er der opført en rekonstruption af et af husene fra borgen.
En del af fundene fra borgen er udstillet på Hobro museum.
Fyrkatgården er opført med udgangspunkt i en stor gård fundet i Vorbasse i sydjylland. Der er altså ikke fundet en tilsvarende gård i Hobroområdet.
Centeret arrangerer et en-dags vikingemarked på gården midt i december, kaldet solhvervsmarkedet.
De fleste af de øvrige grupper har større eller mindre samarbejde med Vikingecenteret (bl.a. omkring levendegørelse), men ingen af de listede grupper har direkte/formel tilknytning til Centeret.


Fyrkats Venner

er en støtteforening til Vikingecenter Fyrkat.
Har arrangeret foredrag og har søgt fonde til opførelsen af den mytologiske legeplads ved siden af gården.


Vikingegruppen Fyrkat

er en reenactment-gruppe der primært koncentrere sig om håndværk og bred interesse for vikingetiden. Har foreningslokaler i Handest.
Kaldes i daglig tale Fyrkatgruppen.Vikingecentrets Frivillige

En gruppe der yder frivillige arbejde til formidling, reparationer og vedligeholdelser af Vikingecentret.Hugin og Munin

er en reenactment-gruppe der primært koncentrere sig om islænderheste, som var vikingernes heste.


Fyrkatspillet

er en amatør-teaterforening der hver forsommer opfører et vikingeinspireret skuespil i det rekonstruerede hus på Fyrkatborgen.


Foreningen Vikingemarked i Hobro

er den forening der arrengerer vikingemarkedet på Sildehagen tæt på Hobro.


Vikingeskibslaget

er en forening med interesse for bygning og sejlads af vikingeskibe.