Standardside

Persondatapolitik for Vikingegruppen Fyrkat

Vikingegruppen Fyrkat er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Vikingegruppen Fyrkat og de aktiviteter, der tilbydes.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser.

1. Hvornår indsamler og anvender Vikingegruppen Fyrkat dine personoplysninger

Vikingegruppen Fyrkat indsamler oplysninger om dig:

1. Når du indmelder dig som medlem af Vikingegruppen Fyrkat eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Vikingegruppen Fyrkat eller ønsker at deltage som gæst af Vikingegruppen Fyrkat indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Vikingegruppen Fyrkat. I denne forbindelse indsamler Vikingegruppen Fyrkat de nødvendige oplysninger om dig: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

I forbindelse med tillidshverv i foreningen, bl.a. bestyrelsesposter, gemmes disse oplysninger om dig.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved tilmelding, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Vikingegruppen Fyrkat.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
Evt. samarbejde med søsterforeninger eller for eksempel kursustilbud.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

2. Hvornår videregiver Vikingegruppen Fyrkat dine personoplysninger

Vikingegruppen Fyrkat kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

Samarbejdspartnere til Vikingegruppen Fyrkat i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Vikingegruppen Fyrkat i forbindelse med for eksempel markedsudbydere, historiske værksteder, foreninger, herunder også Vikingegruppen Fyrkat;

Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af vikingegruppen Fyrkat; eller 

​hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den relevante tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter, markeder, kurser og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Vikingegruppen Fyrkat.

3. Hvordan beskytter Vikingegruppen Fyrkat dine personoplysninger

Vikingegruppen Fyrkat har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vikingegruppen Fyrkats sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Vikingegruppen Fyrkat kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Vikingegruppen Fyrkats sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Vikingegruppen Fyrkat er betinget af, at du afgiver og opdaterer oplysninger, som er nødvendige i Vikingegruppen Fyrkat for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Vikingegruppen Fyrkat behandler om dig, kan du rette henvendelse til den til enhver tid siddende kasserer, som administrerer gruppens medlemsliste.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

5. Hvor længe opbevarer Vikingegruppen Fyrkat dine personoplysninger løbende sletningsforpligtelse

Hos Vikingegruppen Fyrkat gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab af Vikingegruppen Fyrkat eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Såfremt vi som dataansvarlig gruppe og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Vikingegruppen Fyrkat dig besked via e-mail.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Dette kan gøres ved at kontakte formanden eller kassereren.

Formand: Karin Collstrup, e-mail: Karin@hyrokin.dk

Kasserer. Susan Chamberlain, e-mail: susan@chamberlain.dk

Revideret og vedtaget per 24. maj 2018

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.11 | 19:37
Fotoalbum 2012 har modtaget 6
28.06 | 12:53
Fotoalbum 2012 har modtaget 3
06.04 | 23:59
Fotoalbum 2011 har modtaget 1
24.03 | 18:36
Fotoalbum 2011 har modtaget 2
Du kan lide denne side